KARMON 2000 S.L. sap que la imatge d'aquest element es fundamental, però més important encara es la accesibilitat a la propia finca. La importancia d'aquest espai resideix en ser una extensió del nostre propi habitatge, aun antesala previa a l'interior de la intimitat de l'hogar. Es observada no només pels viandants, sino per amics i familia que visiten els habitatges.

La propia normativa vigent ja contempla que cuan es realitzen obres es deu d'adaptar els espais eliminants les barreres arquitectòniques per a les persones amb graus de minusvalía. Malgrat que algunes comunitats no disposin de la adaptabilitat necessària, tratem de minimitzar els obstacles i aumentar el comfort.

Els nostres Arquitectes Técnics col.legiats s'encarreguen de recomanar les solucions óptimes amb els materials més apropiats acords a les necessitats de cada comunitat i amb una alta sensibilitat per la estética.

 

Opinions

[RICH_REVIEWS_SHOW category=”page”]


Escriu una opinió

[RICH_REVIEWS_FORM]