KARMON 2000 S.L. es poseedora d'una experiencia de més de deu anys en tot tipus d'obres de rehabilitació que la fa especialista en cada una de les diferents parts de les que se composa una rehabilitació integral per a una propietat vertical. Fruit de la dil.latada experiencia, hem establert que cada èquip de producció tingui un Cap d'Èquip i supervistats tots ells per un Encarregat General i un Cap d'Obra (Arquitecte Técnic). Aquest organigrama ens fa efectius i redueix la cantitat de contratemps deguts a la simultaneitat dels traballs permitint oferir als nostres clients un asesorament técnic complet durant tot el procés.

A més, els nostres equips estan especialitzats en la tramitació d'ajudes tant estatals com locals per a obtenir els majors avantages en els costos d'obra. Per altra banda, tambe oferim diferentes opcions de financiació que donen suport i faciliten l'execució dels diferents treballs de rehabilitació a realitzar.

 

Opinions

[RICH_REVIEWS_SHOW category=”page”]


Escriu una opinió

[RICH_REVIEWS_FORM]