KARMON 2000 S.L. es conscient que quan es fan intervençions als patis de llums, deu fer-se de la manera més ràpida i amb la menor molestia per als veïns i arran d'aixo utilitzem andamiatge colgant o mòbils.

Els patis de llums son zones de comunicació vertical de instalacions vistes com baixants d'aigua, sortides de fums tant de cuines com de calderes, cablejats, etc. A més també son zones comuns interiors on es ventilen i s'iluminen les estades que no donen a les façades. Es per aixó que recomanem utilitzar pintura blanca per a afavorir la iluminació inclós per a les baixants de PVC acabant el conjunt amb imprimació i pintura.

Cuan sustituim les baixant de fibrocement "Uralita", aquests son tractats de forma especial, tant en el seu almazenatge com en el desmuntatge i son portats a verteders homologats. Per a aquestes tasques, cap senyalar, que sempre es manipula amb empreses habilitades per aquest fí, como ho es RERA.

 

Opinions

[RICH_REVIEWS_SHOW category=”page”]


Escriu una opinió

[RICH_REVIEWS_FORM]