Des de la instal·lació de la bastida, fins a l'últim pinzellada de pintura

KARMON 2000 S.L. compta amb personal i mitjans propis. Tots els treballs el realitzen personal propi de plantilla, els quals estan altament qualificats. Estem estructurats de tal manera que a cada obra hi ha la figura de responsable d'equip, persona sobre la qual la propietat es pot dirigir durant el desenvolupament de l'obra a qualsevol hora del dia. A més d'un encarregat general i un cap d'obra (Arquitecte Técnic) supervisen diàriament totes les nostres obres.

KARMON 2000 S.L. Disposa també de transports propis camions i vehicles comercials, per a realitzar els repartiments de materials i bastides. aquests últims, tant tubulars com mòbils o penjolls, també són propietat de l'empresa, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a realitzar les obres. L'oficina i la nau-magatzem, estan també gestionats per personal de plantilla.

És per això que tots els departaments: comercial, comptabilitat, producció, administració i direcció, el puguin gestionar diferents persones, existint una persona responsable diferent en cada departament. L'excel·lent gestió dels recursos propis que disposa l'empresa, fan optimitzar els costos i d'aquesta manera poder afirmar que: “KARMON 2000 S.L. té la millor relació qualitat-preu del mercat ".