Jornada dubtes aclariments Ajuts Rehabilitacio

Dimecres passat l'auditori del Gremi va ser l'escenari d'una jornada per posar sobre la taula totes les qüestions que susciten les Ajudes per a la rehabilitació d'aquest 2016. Per aclarir els dubtes i exposar situacions reals comptem amb la participació de Jordi Amela , director tècnic de Rehabilitació d'Habitatges l'Ajuntament de Barcelona; quan Ana , directora de Negocis d'Avalis; i Josep Martínez Zaplana, vicepresident del Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques.

Una mirada al 2015

En primer lloc, Amela va fer un recompte de les dades de la convocatòria de les Ajudes per a la Rehabilitació del passat 2015, en què es van rebre 1.617 edificis, que representen 26.000 habitatges, amb especial impacte en construccions dels nuclis antics. A continuació, Amela ha deixat clares les tres actuacions del 2016 que es mantenen de l'última convocatòria: ascensors, patologies i millores energètiques, en què ha insistit en la idea d'empènyer les rehabilitacions ordinàries cap a les energètiques.

El producte d'Avalis

Un dels punts essencials de la jornada va ser el finançament i la presentació de l'esborrany d'un producte que Avalis, organització que avala empreses o institucions, està duent a terme amb entitats financeres per al finançament de les rehabilitacions. Es tracta d'un producte amb dos vessants d'import (el finançament del projecte i l'avançament de la subvenció), amb vuit anys de termini i un tipus d'interès del 6%. quan Ana, directora de Negocis d'Avalis, va deixar clar que Avalis també podria intervenir en el cas que el col·lectiu necessités finançament de circulant. En aquest sentit, Amela va assegurar que podria existir més endavant un producte per ajudar a empreses de rehabilitació d'edificis, ja que són les que, en molts casos, avancen el finançament de les obres de rehabilitació.

Crida els detalls i la col·laboració

Per la seva banda, Josep Martínez Zaplana, vicepresident del Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques, comentar alguns detalls a tenir en compte a l'hora de presentar la convocatòria d'Ajudes: vetllar per la documentació, comprovar l'import susceptible de subvenció, llegir els informes abans de transmetre'ls als tècnics, tenir en compte tots els segments subvencionats que sovint generen confusió, i evitar problemes amb el tema de la cohesió social en casos d'ajudes socials rebudes.

Finalment, Amela va fer una crida a la col·laboració per captar habitatges buits per destinar-los a la borsa de lloguer social per fer front a la urgència habitacional que pateix la ciutat de Barcelona. A més, afirmar que els ciutadans tenen por a la rehabilitació i que només es pot solucionar a través d'una bona gestió i una bona comunicació. Finalment, Amela va donar una bona notícia, i és que hi ha una important ampliació dinerària i en l'àmbit d'actuació per a aquest any 2016.