En KARMON 2000 S.L. sabem que unes instal.lacions en bon estat i ben mantingudes allarguen la vida ùtil de l'edifici i s'eviten patologies en altres elements del conjunt.

Les instal.lacions dels edificis més antics estan concebudes per a un us acord amb la data de la seva construcció. En l' actualitat, les sol.licitacions a les que les sometem son molt majors ja que cada dia tenim mes aparells eléctrics a casa i més equips que requireixen d'un soministrament d'aigua major, a mes de les actualitzacions normatives.

Des de KARMON 2000 S.L. es realitzen totes les instal.lacions necessàries en un edifici d'habitatges:

– Sustitució de xarxes de sanejament vertical, baixants.

– Sustitució de xarxes de sanejament horitzontal, red general d'avaluació.

– Sustitució d'acometida, batería de contadors, montants i ramals d'aigua.

– Sustitució d'acometida, contadors, montants i ramals eléctrics.

– Sustitució d'acometida, contadors, montants y ramals de gas.

 

Opinions

[RICH_REVIEWS_SHOW category=”page”]


Escriu una opinió

[RICH_REVIEWS_FORM]