Si bé els edificis son ens vius que es mouen amb els canvis de temperatura i els seus materials sofreixen fatiga amb el pas del temps i períodes de mullat i secat, les cobertes son l'element més sensible.

L'equip de KARMON 2000 S.L. sap que per a evitar patologies en els edficis, el gran al.liat es un bon manteniment. El correcte funcionament de les pendents de neteja de les cobertes, evitarán la obturació dels desaigües i xarxes de sanejament.

Malgrat l'anterior mençionat, altres factors que poden ocasionar filtracions i amb aixó acortar la vida útil dels edficis que son aliens al manteniment e inevitables. Les teles asfálticas tradicionals, per exemple, perden les seves propietats passades uns pocs decenis i es cristal.litzen. Si a més li sumem la afectació a la estructura o inclos a problemes d'aluminosis, obtenim com a resultat un elevat grau de deterioratje del conjunt.

Per a rehabilitat i impermeablitzar les cobertes, el nostre equip d'Arquitectes Técnics segueixen el següent procés:

  • Utilització de teles asfáltiques polimériques elastómeres de 4kg. amb armadura interior. Vida útil de 50 anys.
  • Divisió de superfície en "casernes" o secciones amb tamanys reglats deixant juntes de dilatació entre elles.
  • Utilització de paviments de gres extruit amb clasificació anti-gel per evitar futures rotures de peçes.

A més els nostres operaris han superat cursos d'especialització impartits per Asfaltos Chova S.A, amb el consecuent títol d'aplicador homologat. Per tot aixó, oferim tant en materials com en l'aplicació, una garantía de 10 anys en totes les nostres impermeabilitzacions.

 

Opinions

[RICH_REVIEWS_SHOW category=”page”]


Escriu una opinió

[RICH_REVIEWS_FORM]