Per tercer any consecutiu, el Consorci de l'Habitatge de l' Àrea Metropolitana de Barcelona ha obert una convocatòria d'ajuts per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i habitatges que estiguin dins el territori metropolità.

Aquests ajuts tenen l'objectiu de donar suport als propietaris i usuaris que tinguin la necessitat de dur a terme accions de rehabilitació en els seus edificis i habitatges, mitjançant subvencions a fons perdut d'entre el 35% i el 50% del cost de les obres; la dotació econòmica per a la convocatòria d'ajudes 2016 és de 7.076.198,25 euros.

Els ajuts poden sol·licitar-se per dur a terme tot tipus d'accions, entre les quals destaquen: actuacions de conservació, dirigides a la reparació d'estructura, façanes, cobertes, mitgeres, adequació de les instal·lacions i altres elements comuns de l'edifici; actuacions de millora de la qualitat i la sostenibilitat, que tenen a veure amb les actuacions relatives a l'increment de l'eficiència energètica; actuacions de millora de l'accessibilitat, com la instal·lació d'ascensors en edificis que no tenen, així com la supressió de barreres arquitectòniques; i actuacions d'habitabilitat a l'interior dels habitatges, com ara el canvi de la banyera per un plat de dutxa, la substitució de la caldera, l'adequació de les instal·lacions o el canvi de finestres.

A l'àrea metropolitana de Barcelona, segons l'INE, més del 10% dels edificis tenen necessitats d'actuacions de rehabilitació, una situació que fa difícil assolir la temperatura i les condicions òptimes de confort i això afecta directament a la salut de les persones, la seva qualitat de vida i també el medi ambient, ja que fa incrementar el consum d'energia i l'emissió de gasos contaminants a l'atmosfera.

En les anteriors convocatòries de rehabilitació, l'AMB ha donat ajudes per un valor total de 26 milions d'euros, que s'han traduït en 75,5 milions d'euros d'impacte econòmic, el que ha significat rehabilitar 19.462 d'habitatges, amb un total de 48.655 persones beneficiades.

font: elperiodico.com