KARMON 2000 S.L. aposta sempre per sistemes que millorin la calitat de vida i comfort a la vegada que redueixen el consum energétic. Els productes i sistemes que utilitzen generen un notable salt qualitatiu en el interior del habitatge durant totes les estacions de l'any gracies a la nova pell que interromp el intercanvi de temperatura. D'aquesta manera, no necessitarem aumentar la temperatura de la calefacció en hivern o baixar la de l'aire acondiçionat en estiu ja que arribarem amb major facil.litat a un ambient constants i aïllat de l'exterior,

SISTEMA DE AÏLLAMENT TÉRMIC EXTERIOR (SATE)

KARMON 2000 S.L. està homologat per la casa Parex per la instal.laciósincotetermdel seu sistema COTETERM. El Sistema D'Aïllament Térmic Exterior (SATE) es avuí día un dels sistemes d'aillament mes estesos per a la rehabilitació de façanes. Aquesta solució constructiva, sostenible i ecoeficient, ajuda a reduir el fluxe d'intercanvi calorífic del nostre habitatge amb l'exterior i paral.lelament tambe a afavorir l'estalviament de consum energétic en els nostres habitages.

Aquest es el millor sistema per a evitar els ponts térmics que segueixen existint en altres sistemes. A més es tracta d'una actuació integral per a millorar la calificació energética tant a l'edifici com als habitages individualment i dona un nou acabat a les façanes a les que s'instal-li, impermeable a l'aigua, permeable al vapor i amb una porositat molt inferior a altres acabats tradicionals sent així mes net i durable.

SISTEMA DE AÏLLAMENT TÉRMIC PER INJECCIÓ EN CÁMARA

Des de KARMON 2000 S.L. utilitzem aquesta solució càmeraprincipalment quan s'actua en habitatges individualment ja que el seu impacte en aquest es mínim i no redueix la superficie útil de les estades. La instal.lació es rápida i senzilla durant normalment entre dos i tres hores en un habitatge de tamany mitjà. El benefici de la instal.lació es inmediat i en les succesives factures es produirà un estalviament de fins a un 30%.

FAÇANES VENTILADES

Malgrat de que son més comunes en obra nova, les façanes ventilades també fachvents'executen en obres de rehabilitació gracies a sistemes totalment adaptats com el creat per Parex i Knauf, el Coteterm FV. Amb aquesta nova pell se li proporçiona a la façana un acabat continu i un manteniment mínim gracies a la baixa absorció dels acabats i una important reducció del consum d'energía de mes d'un 30-40%.

Els sistemes de façana ventilada es basen en la circulació de l'aire en el llarg de la seva superfície impedint així que la irradiació solar calenti el soport, permitint així un aïllament major entre l'interior i l'exterior. Per a aquest nou productes a més, s'ha interposat una capa de llana mineral que millora notablement la resistencia térmica.

 

Opinions

[RICH_REVIEWS_SHOW category=”page”]


Escriu una opinió

[RICH_REVIEWS_FORM]