La col·laboració per a la millora del benestar de la societat és un dels principis que regeix la línia d'actuació empresarial

donar obres 2000 S.L. Per aquesta raó, l'empresa porta a terme accions de caràcter social amb objectius no lucratius que es tradueixen

en patrocinis esportius i altres iniciatives socials dirigides a diferents col·lectius.