Rehabilitación de <span>edificios</span>Restauración de <span>fachadas</span>Patios <span>Interiores</span>Instalaciones <span>comunitarias</span>Vestíbulos y <span>Escaleras</span>Refuerzo <span>Estructural</span>Impermeabilización de <span>Cubiertas</span>Aislamiento <span>Térmico</span>Rehabilitación de <span>edificios</span>Restauración de <span>fachadas</span>Patios <span>Interiores</span>Instalaciones <span>comunitarias</span>Vestíbulos y <span>Escaleras</span>Refuerzo <span>Estructural</span>Impermeabilización de <span>Cubiertas</span>Aislamiento <span>Térmico</span>Rehabilitación de <span>edificios</span>Restauración de <span>fachadas</span>Patios <span>Interiores</span>Instalaciones <span>comunitarias</span>Vestíbulos y <span>Escaleras</span>Refuerzo <span>Estructural</span>Impermeabilización de <span>Cubiertas</span>Aislamiento <span>Térmico</span>Rehabilitación de <span>edificios</span>Restauración de <span>fachadas</span>Patios <span>Interiores</span>Instalaciones <span>comunitarias</span>Vestíbulos y <span>Escaleras</span>Refuerzo <span>Estructural</span>Impermeabilización de <span>Cubiertas</span>Aislamiento <span>Térmico</span>Rehabilitación de <span>edificios</span>Restauración de <span>fachadas</span>Patios <span>Interiores</span>Instalaciones <span>comunitarias</span>Vestíbulos y <span>Escaleras</span>Refuerzo <span>Estructural</span>Impermeabilización de <span>Cubiertas</span>Aislamiento <span>Térmico</span>Rehabilitación de <span>edificios</span>Restauración de <span>fachadas</span>Patios <span>Interiores</span>Instalaciones <span>comunitarias</span>Vestíbulos y <span>Escaleras</span>Refuerzo <span>Estructural</span>Impermeabilización de <span>Cubiertas</span>Aislamiento <span>Térmico</span>Rehabilitación de <span>edificios</span>Restauración de <span>fachadas</span>Patios <span>Interiores</span>Instalaciones <span>comunitarias</span>Vestíbulos y <span>Escaleras</span>Refuerzo <span>Estructural</span>Impermeabilización de <span>Cubiertas</span>Aislamiento <span>Térmico</span>Rehabilitación de <span>edificios</span>Restauración de <span>fachadas</span>Patios <span>Interiores</span>Instalaciones <span>comunitarias</span>Vestíbulos y <span>Escaleras</span>Refuerzo <span>Estructural</span>Impermeabilización de <span>Cubiertas</span>Aislamiento <span>Térmico</span>
  • Rehabilitació d' edificis
  • restauració de façanes
  • patis interiors
  • instal·lacions comunitàries
  • vestíbuls i escales
  • reforç estructural
  • impermeabilització de cobertes
  • aïllament tèrmic

Coneix-nos millor

Grup de professionals arquitectes tècnics experts treballem des 2004 per fer de la rehabilitació

d'edificis i restauració de façanes un estatut de confort per als nostres clients.


més de 10 anys en rehabilitació. més de 300 obres realitzades.

tracte personalitzat, ajustat sempre a les seves necessitats. Diferents propostes i pressupostos. Assessorament des d'origen amb el nostre equip d'Arquitectes Tècnics.

Avalats per diferents institucions. Homologada per diferents fabricants. Personal altament qualificat.

fachadas karmon

visites, assessorament, seguiment i recerca de solucions feta per equips d'Arquitectes Tècnics.

Gestió pròpia de transports, vehicles comercials, bastides tubulars i penjolls, equips i eines d'obra, magatzem i oficina.

“Des de la bastida fins a l'últim pinzellada”.
Personal altament qualificat. A cada obra tenim un encarregat general, un cap d'obra (AT) i visites diàries.

Tècnics experts i amb experiència + Mitjans i personal propi

Opiniones clientes

Publicacions

Entrevista Karmon

Obres realitzades

Andrade, 176 – Barcelona

Veure més informació

Marina, 51 – Badalona

Veure més informació

Camí del Mig, 1 – Sant Joan Despí

Veure més informació

mols, 31 – Barcelona

Veure més informació

Carrilet, 214 – Hospitalet de Llobregat

Veure més informació

Fabregada, 89 – Hospitalet de Llobregat

Veure més informació

Garriga, 168 – 172

Veure més informació

Isabel la Catòlica, 76

Veure més informació

Puigcerda 261-263

Veure més informació

Josep Tarradelles 163

Veure més informació

Sant Joan Despí

Veure més informació

Ventura y Gassol 13

Veure més informació

Sant fructífera 20 – 22

Veure més informació

Factor Social

La col·laboració per a la millora del benestar de la societat és un dels principis que regeix la línia d'actuació empresarial

donar obres 2000 S.L. Per aquesta raó, l'empresa porta a terme accions de caràcter social amb objectius no lucratius que es tradueixen

en patrocinis esportius i altres iniciatives socials dirigides a diferents col·lectius.

Demani Pressupost

Pot contactar amb nosaltres trucant al telf. 93 471 44 44, via email o visitant les nostres oficines ubicades a l'av. Josep Tarradelles i Joan 275 (local) de l’hospitalet de llobregat.

Nom (*)

Correu electrònic (*)

telèfon

consulta (*)


He leído y acepto el Aviso Legal y la Política de Privacidad.

Declaro, bajo mi propia responsabilidad, ser mayor de 18 años y respondo de manera exclusiva de la veracidad de dicha declaración.

Acepto recibir la información que la entidad considere oportuno enviarme por correo electrónico o medio de comunicación electrónica equivalente. (Es posible darse de baja en cualquier momento).